Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

94 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-08-18, godz.08:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 93/III/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r.
 4. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. spłaty zobowiązań wobec wierzycieli, którzy nie wyrazili zgody na zawarcie porozumień.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie na rok szkolny 2008/2009.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie na rok szkolny 2008/2009.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie na rok szkolny 2008/2009.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie na rok szkolny 2008/2009.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach na rok szkolny 2008/2009.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie na rok szkolny 2008/2009.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie na rok szkolny 2008/2009.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności oraz składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu "Staże w europejskich hotelach" w ramach programu Leonardo da Vinci.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności oraz składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu "Staże w europejskich hotelach" w ramach programu Leonardo da Vinci.
 14. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności oraz składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu "Staże w europejskich hotelach 2".
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie pełnomocnictwa do dokonania końcowego rozliczenia finansowego i podpisania niezbędnych dokumentów rozliczeniowych związanych z projektem nr PL/06/A/Pla/174485 z roku 2006 w ramach umowy z Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci działającą w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu - "Hotel Europa".
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii o spełnieniu obowiązków służbowych przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji ds. zinwentaryzowania aktów rzeczowych będących w dyspozycji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wskazania członków Kapituły przyznającej statuetkę bociana w Konkursie "Wyróżnienie Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu".
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2008 wynikających ze współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozszerzenia udzielonego Pani Lucynie Zawierucha - Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie upoważnienia do załatwiana spraw w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie.
 24. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozłożenia na raty ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełm Górny, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 25. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zamiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.
 26. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2008 rok.
 27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok (druk nr 24/94).
 28. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie na 2008 rok.
 29. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie".
 30. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn.: "Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych".
 31. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: "Wykonanie wymiany opaski drenażowej wokół budynku", wybór oferty na roboty dodatkowe do umowy podstawowej na roboty budowlane RI-05/08 z dnia 30.06.2008 pn.: "Termomodernizacja DD w Trzcińsku Zdroju".
 32. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. kosztorysów inwestorskich,
  2. trybu postępowania,
  3. wartości szacunkowej,
  4. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  5. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa i montaż urządzenia dźwigowego oraz remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły SOSW w Chojnie".
 33. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: "Zmiana posadowienia budynku wraz z wymiana gruntu oraz wykonanie małej sali gimnastycznej łączącej nowy budynek z istniejąca dużą salą gimnastyczną - Roboty dodatkowe", zawarcie umowy na roboty dodatkowe do umowy podstawowej na roboty budowlane RI-05/07 z dnia 16.04.2007 pn: "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie - I etap" - część II zamówienia.
 34. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
 35. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435Z na odcinku Goszków - Wierzchlas, jako dojazd do pól miejscowości Goszków o długości odcinka 1.480 m".
 36. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu postępowania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z na odcinku Żelechowo - Grzybno, jako dojazd do pól miejscowości Żelechowo o długości odcinka 1.310 m".
 37. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-08-14 15:15:41
data ostatniej aktualizacji: 2008-08-18 08:45:21

Strona odwiedzona 741 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.