Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

98 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-09-10, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 97/III/2008 z dnia 5 września 2008.
 4. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. pisma procesowego Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
 5. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w/s podpisania porozumienia z jednym z wierzycieli Zakładu oraz informacja dot. wykreślenia ZOZ-u z rejestru Wojewody.
 6. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. spłaty zobowiązań Zakładu w okresie od 01 lipca 2006 r. do 04 września 2008 r.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na wykonywanie zadań służących ochronie środowiska polegających na usuwaniu azbestu z istniejących obiektów budowlanych a także udzielania na ten cel dofinansowania.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zasad podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania inwestora zewnętrznego do spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania na stanowisko likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s odwołania ze stanowiska likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania na stanowisko likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji.
 13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s przyjęcia zmienionej SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Modernizacja obiektów w celu spełniania wymogów norm akustycznych w DPS Nowe Czarnowo".
 14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s podpisania aneksu do umowy Nr RI-05/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r. z firma Pluta S.C. z Dolic.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odtworzenie chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1356Z Gryfino-Linie na powierzchni 390,00 m2 w m. Dołgie".
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok.
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-09-09 13:25:57
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-09 13:25:57

Strona odwiedzona 680 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.