Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

102 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-10-02, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 101/III/2008 z dnia 25 września 2008 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009 z podziałem na zadania: zadanie Nr I - gmina Stare Czarnowo; zadanie Nr II gmina Gryfino, zadanie Nr III - gminy: Banie i Widuchowa, zadanie Nr IV - gmina Chojna, zadanie Nr V - gmina Trzcińsko-Zdrój, zadanie Nr VI - gminy: Cedynia, Moryń i zadanie Nr VII - gmina Mieszkowice".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Remont dróg powiatowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu o łącznej powierzchni 23 046 m2 na terenie powiatu gryfińskiego".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wypłaty odszkodowania na rzecz Gminy Gryfino z tytułu przejęcia z mocy prawa na mienie Powiatu Gryfińskiego nieruchomości przeznaczonej na poszerzenie drogi powiatowej - ulicy Fabrycznej.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zwiększenia środków finansowych dla DPS w Trzcińsku-Zdroju na 2008 r.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot.:
  1. ustalenia wysokości nagrody Starosty Gryfińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2008 r.,
  2. rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody Starosty Gryfińskiego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński,
  3. wytypowania dyrektorów jednostek oświatowych do nagrody Starosty Gryfińskiego.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w roku 2008.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia zmian dokumentu pn. "Poziom świadczonych usług i program naprawczy w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie" w zakresie zadań do realizacji w latach 2008 - 2010.
 12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów jednostki na 2008 r. w związku z realizacją projektu "Kompetentna i świadoma dziewczyna - przedsiębiorcza na rynku pracy" współfinansowanego z EFS.
 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków jednostki na 2008 r. w związku z realizacją projektu "Kompetentna i świadoma dziewczyna - przedsiębiorcza na rynku pracy" współfinansowanego z EFS.
 14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-10-01 13:31:43
data ostatniej aktualizacji: 2008-10-01 13:31:43

Strona odwiedzona 702 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.