Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

103 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-10-09, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 102/III/2008 z dnia 02 października 2008 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s umorzenia naliczonych odsetek za czas opóźnienia w spłacie należności powiatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s zwiększenia budżetu powiatu w części, w której dysponentem jest Naczelnik Wydziału na bieżącą działalność wydziału.
 6. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu przychodów i wydatków budżetowych jednostki na 2008 r.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok.
 8. Wniosek Inspektora Wydziału Zarządzania Drogami oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 1384Z polegający na jednostronnym uzupełnieniu pobocza tłuczniem kamiennym, na odcinku Trzcińsko Zdrój - Warnice".
 9. Wniosek Inspektora Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania aneksu do porozumienia zawartego z Gminą Trzcińsko Zdrój w/s remontu drogi Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko Zdrój - Warnice poprzez uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym.
 10. Wniosek Inspektora Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy wycinki drzew i krzaków na drogach powiatowych.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora ZSP w Mieszkowicach w/s zwiększenia liczy godzin dydaktycznych na rok szkolny 2008/2009.
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja obiektów w celu spełniania wymogów norm akustycznych w DPS Nowe Czarnowo" z podziałem na 3 części i wybór oferty.
 13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku firmy Handlowo-Usługowej GEKO - Wykonawcy umowy RI-13/08 z dnia 30.07.2008 r. "Termomodernizacja jednostki powiatowej - ZSP Nr 2 w Chojnie - etap I docieplenie przegród zewnętrznych".
 14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku AC Kancelarii Radcy Prawnego Artura Mariusza Chanaja o podpisanie aneksu do umowy nr RI - 10/08 z dnia 14 lipca 2008 r. zawartej z przedsiębiorstwem ROW - BUD Robert Rybka.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s przyznania dodatkowych środków finansowych dla DPS w Dębcach na 2008 r.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s podpisania aneksu do umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Szczecińskiej 21 w Gryfinie, zawartej z firmą "BROKERS".
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s podpisania aneksu do umowy użyczenia ze Stowarzyszeniem "Dom z Sercem" prowadzącym DSP w Trzcińsku Zdroju.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na budowę nowego obiektu na terenie nieruchomości znajdującej się w użyczeniu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawek minimalnych dotyczących wynajmowania nieruchomości lub jej części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s Zaproszenia do rokowań celem wyłonienia Inwestora dla Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który nabędzie udziały spółki o łącznej wartości do 97,5% udziału w kapitale zakładowym, poprzez objecie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie, ul. Parkowa 5.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Zespołu do spraw rokowań celem wyłonienia Inwestora dla Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który nabędzie udziały spółki o łącznej wartości do 97,5% udziału w kapitale zakładowym, poprzez objecie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie, ul. Parkowa 5.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-10-08 13:15:50
data ostatniej aktualizacji: 2008-10-08 13:15:50

Strona odwiedzona 663 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.