Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

106 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-10-30, godz.11:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 105/III/2008 z dnia 21 października 2008 r.
 4. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie dot. zmiany w planie finansowym jednostki na 2008 r.
 5. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie dot. zmiany w planie finansowym jednostki na 2008 r.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.
 7. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2008 r.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wsparcia finansowego Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie.
 9. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie zawierające wyliczenie kosztów poniesionych przez Powiat Gryfiński w związku ze spłatą zobowiązań Zakładu za rok 1998 i lata wcześniejsze.
 10. Wniosek Inspektora - Koordynatora Ochrony Zdrowia dot. zapoznania się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w/s likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na cesję płatności firmy ROW-BUD Robert Rybka z Gryfina w kwocie 134 200,00 zł na rzecz firmy PROFIL PRODUKCJA, Montaż Sprzedaż Okien i Drzwi Wojciech Brzęczek z Gryfic, w związku z realizacją inwestycji pn.: "Przebudowa i zmiana użytkowania części internatu w ZSP nr 2 w Gryfinie".
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa projektantowi do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji pn."Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsko Zdroju".
 13. Wniosek Inspektora Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy wycinki drzew i krzaków na drogach powiatowych.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009 na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na zadania".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zlecenia wykonania robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1435Z Goszków-Wierzchlas-Zielin oraz na drodze powiatowej Nr 1436Z Białęgi-Goszków-Wierzchlas w Gminie Mieszkowice.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania aneksów do umowy trójstronnej na wykonanie parkingu i chodnika w ciągu ul. Kunowskiej w Baniach oraz do porozumienia w/s współfinansowania budowy chodnika przy ul. Kunowskiej w Baniach.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok.
 20. Sprawy różne informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-10-29 11:30:28
data ostatniej aktualizacji: 2008-10-29 11:30:28

Strona odwiedzona 627 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.