Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

107 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-11-06, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 106/III/2008 z dnia 30 października 2008 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne ucznia kl. II Liceum Ogólnokształcącego.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego.
 6. Wniosek Inspektora - Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s powołania Zespołu w celu podziału humanitarnej dostawy dóbr pomocowych otrzymanych z Niemiec.
 7. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne użytkowanie budynku 64 e wraz z częścią łącznika stanowiącego własność Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zatwierdzenia porozumienia w/s przyznania dodatkowych środków finansowych Stowarzyszeniu "Dom z Sercem".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na dokonanie podziału działki nr 75 położonej w obrębie ewidencyjnym 5 Miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wystąpienia do Burmistrza Mieszkowic z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy z możliwością podziału dla nieruchomości oznaczonej nr działki 150/10, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wystąpienia do Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr działki 131/3, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s przyjęcia informacji dot. raportu z badania finansowego zlikwidowanej jednostki budżetowej pn.: Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.
 13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zakupu gotowego projektu budowlanego hali sportowej od firmy MP Project Mirosław Pacek z Krakowa.
 14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru inspektorów nadzoru inwestorskiego do inwestycji pn.: Remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły SOSW w Chojnie.
 15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja części internatu przy ZSP w Chojnie" i wybór oferty.
 16. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia wniosku z dnia 31.10.2008 r. Firmy Handlowo-Usługowej GEKO - Wykonawcy umowy RI-13/-8 "Termomodernizacja jednostki powiatowej - ZSP nr 2 w Chojnie - etap I docieplenie przegród zewnętrznych".
 17. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego".
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wydania opinii w/s lokalizacji drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń-Gajki, na odcinku Bartkowo-Gajki.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy na roboty związane z poszerzeniem pobocza skrzyżowania ulic Owocowej i Willowej w Chojnie oraz na roboty przygotowawcze związane z powierzchniowym utrwaleniem drogi Nr 1452Z, ul. Owocowa w Chojnie.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009 na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na zadania".
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-11-05 12:01:56
data ostatniej aktualizacji: 2008-11-05 12:01:56

Strona odwiedzona 697 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.