Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

109 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-11-19, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 108/III/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s wstrzymania czynności komornika dotyczących egzekucji z nieruchomości oraz rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s przyznania dodatkowych środków finansowych dla DPS w Dębcach na 2008 r.
 6. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. wykorzystania dotacji przyznanej zakładowi.
 7. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie dot. zawarcia porozumienia z firma ELEKTUS w/s spłaty zadłużenia Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w toku 2008.
 9. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na rok 2008.
 10. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na rok 2008.
 11. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmian planu wydatków budżetowych jednostki na rok 2008.
 12. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia środków w planie wydatków budżetowych jednostki na 2008 r.
 13. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s zmniejszenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2008 r.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy na opracowanie dokumentacji technicznej budowlanej przebudowy drogi powiatowej Szczecin - Binowo (od granicy miasta do końca miejscowości Binowo) Nr 1350Z i 1352Z o łącznej długości ok. 7,5 km.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumień z gminami: Cedynia, Mieszkowice, Gryfino i Banie w/s współpracy i współfinansowania remontu, przebudowy i budowy dróg powiatowych i gminnych realizowanych w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wniosków do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" na budowę chodnika w miejscowości Piasek gm. Cedynia i przebudowy ulic powiatowych w Mieszkowicach (Odrzańska i Dworcowa).
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009 na terenie Powiatu Gryfińskiego w obrębie gminy Stare Czarnowo, Gryfino i Mieszkowice".
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. przekazania samochodu ciężarowo osobowego marki Nysa dla ZSP Nr 1 w Chojnie.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s przyjęcia zestawienia przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2009 r.
 21. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego" i wybór ofert.
 22. Wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej przy SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno- Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w/s uzupełnienia nagrody rocznej przyznanej Dyrektorowi Zakładu.
 23. Informacja dot. działalności Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. - spotkanie z Prezesem Spółki.
 24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-11-18 13:07:51
data ostatniej aktualizacji: 2008-11-18 13:07:51

Strona odwiedzona 711 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.