Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

110 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-11-26, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 109/III/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy na opracowanie dokumentacji technicznej budowlanej przebudowy drogi powiatowej Szczecin - Binowo (od granicy miasta do końca miejscowości Binowo) Nr 1350Z i 1352Z o łącznej długości ok. 7,5 km.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia opinii w/s zaliczenia drogi w miejscowości Ognica do kategorii dróg gminnych.
 6. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji dot. zawarcia porozumień z wierzycielami Szpitala.
 7. Informacja Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji zawierająca wykaz wierzycieli Szpitala.
 8. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s wsparcia finansowego przy organizacji warsztatu konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych dla potrzeb OSP z terenu Powiatu Gryfińskiego.
 9. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na rok 2008.
 10. Wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach w/s zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetowych jednostki na rok 2008.
 11. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na rok 2008.
 12. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków jednostki na rok 2008 oraz przesunięcia środków miedzy paragrafami.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2008 rok.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wygaszenia trwałego zarządu ZSP w Mieszkowicach na nieruchomości oznaczonej nr działek 150/9 i 150/10, położonej w obrębie 1 miasta Mieszkowice.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawek minimalnych dotyczących wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego na cele transportowe oraz cele związane ze składowaniem i magazynowaniem towarów.
 19. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie - roboty dodatkowe - instalacje sanitarne" oraz zawarcia umowy na roboty dodatkowe do umowy podstawowej na roboty budowlane RI-10/08 z dnia 14.07.2008 r. przy inwestycji pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-biurowe".
 20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Gryfińskiego na lata 2009-2014 - edycja VI.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o wyrażenie zgody na powierzenie dodatkowych zadań.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s udzielenia dotacji dla Gminy Gryfino z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących - tj. szkół, które zostały przejęte z dniem 1 września 2008 r. od Powiatu Gryfińskiego przez Gminę Gryfino.
 24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-11-25 14:32:07
data ostatniej aktualizacji: 2008-11-25 14:32:07

Strona odwiedzona 683 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.