Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

111 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-12-04, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 110/III/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
 4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie - roboty dodatkowe - instalacje sanitarne" oraz zawarcia umowy na roboty dodatkowe do umowy podstawowej na roboty budowlane RI-10/08 z dnia 14.07.2008 r. przy inwestycji pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-biurowe".
 5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa oleju opałowego lekkiego".
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Gryfińskiego na lata 2009-2014 - edycja VI.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. wniosku OSP w Trzcińsku Zdroju w/s udzielenia dotacji z PFOŚ i GW w Gryfinie.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerami działek 421, 422, 423 o pow. 0,8312 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Banie 2, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie umów użyczenia i zawarcie umowy dzierżawy na pomieszczenia znajdujące się w budynku przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 12. Wniosek Przewodniczącej Stowarzyszenia "Dom z Sercem" prowadzącego DPS w Trzcińsku Zdroju w/s zmiany terminu rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku Domu.
 13. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie dot. przesunięcia w planie wydatków budżetowych jednostki na 2008 r.
 14. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. umorzenia naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie należności Powiatu Gryfińskiego.
 15. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w planie budżetowym wydatków jednostki na 2008 r.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 520/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.11.2008 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok.
 18. Pismo Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji dot. spłaty zobowiązań wobec firmy "Usługi Gastronomiczne, Pralnicze" z Gryfina.
 19. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji dot. spłaty zadłużenia wobec Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 20. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji zawierający zestawienie zobowiązań Szpitala do zapłaty w grudniu 2008 r. wg zawartych porozumień oraz akceptacja porozumień z wierzycielami Szpitala.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia umowy na wykonanie robót związanych z remontem drogi powiatowej Nr 1384Z polegającym na jednostronnym uzupełnieniu pobocza tłuczniem kamiennym, na odcinku Trzcińsko Zdrój - Warnice o długości 11 km i szerokości 1,5 m.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy robót odwadniających drogi powiatowe: Nr 1376Z w m. Strzeszów przy posesji nr 40, Nr 1415Z Zielin-Czelin w m. Troszyn, Nr 1438Z ul. Barnkowo na wysokości posesji nr 29, finansowanych ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2008 r.
 24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-12-03 14:26:50
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-03 14:26:50

Strona odwiedzona 607 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.