Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

114 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-12-18, godz.11:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 113/III/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s podpisania porozumienia ze Stowarzyszeniem "Dom z Sercem" dot. realizacji zadania "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju".
 5. Wniosek Inspektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s akceptacji odpowiedzi na pismo Starosty Kamieńskiego dot. projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s zadłużenia z tytułu najmu lokalu w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.
 8. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Gryfinie sporządzone na dzień 30.11.2008 r. przedstawione przez Likwidatora.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami.
 10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych na 2008 r.
 11. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych na 2008 r.
 12. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzenia zaległości za pobyt dziecka w placówce w wysokości 3 563,92 zł.
 13. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzenia zaległości za pobyt dziecka w placówce w wysokości 1 000,00 zł.
 14. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzenia zaległości za pobyt dziecka w placówce w wysokości 4 888,38 zł.
 15. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzenia zaległości za pobyt dziecka w placówce w wysokości 3 578,01 zł.
 16. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzenia zaległości za pobyt dziecka w placówce w wysokości 500,00 zł.
 17. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzenia zaległości za pobyt dziecka w placówce w wysokości 514,58 zł.
 18. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzenia zaległości za pobyt dziecka w placówce w wysokości 1 000,00 zł.
 19. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzenia zaległości za pobyt dziecka w placówce w wysokości 1 700,00 zł.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok.
 21. Podpisanie aneksu do porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie w dniu 24 września 2008 r. w sprawie przekazania środków finansowych na zakup wideorejestratora.
 22. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wniosku firmy "ROW-BUD" R. Rybki w sprawie podpisania aneksu do zawartej umowy Nr RI/10/08 przedłużającego termin zakończenia robót na zadaniu: "Przebudowa i zmiana użytkowania części internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie".
 23. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru wykonawcy na pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku nr 3-4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie".
 24. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s wyboru oferty i podpisanie umowy na "Dostawę trzech kserokopiarek" z firmą SSM Poland Sp. z o.o. oraz zbycia trzech używanych kserokopiarek Dialta (2x Di152, 1x Di181) będących na stanie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 25. Bilans otwarcia i informacje finansowe dot. działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie w Likwidacji przedstawione przez Inspektora Koordynatora Ochrony Zdrowia.
 26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-12-17 13:43:44
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-17 13:43:44

Strona odwiedzona 636 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.