Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

122 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-02-11, godz.08:40

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 121/III/2009 z dnia 05 lutego 2009 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy chodnika w pasie drogi powiatowej wraz z kosztem map do celów projektowych w miejscowościach: Mieszkowice - ul. Moryńska o długości ok. 850 m, Nawodna - gm. Chojna o długości ok. 1400 m.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na termomodernizację wraz z kolorystyką elewacji budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie".
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie wycen szacunkowych nieruchomości".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie z PCPR w Gryfinie umowy użyczenia części pomieszczeń biurowych w budynku usytuowanym na działce nr 158 położonej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 9.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2009 r.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, polegającej na zmniejszeniu wynagrodzeń bezosobowych na rzecz zakupu usług obejmujących tłumaczenia.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie polegającej na zmniejszeniu Wynagrodzeń osobowych pracowników, Składek ubezpieczenia społecznego, Składek Funduszu Pracy (dysponent Wydział Organizacji i Informacji) na rzecz Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa).
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 14. Wniosek Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie dot. zwiększenia planu wydatków budżetowych na rok 2009.
 15. Pismo Komendanta Powiatowej Policji w Gryfinie dot. finansowego wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.
 16. Wniosek Inspektora-Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s ustanowienia pełnomocnictwa do reprezentacji Powiatu Gryfińskiego dla Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-02-10 14:34:18
data ostatniej aktualizacji: 2009-02-10 14:34:18

Strona odwiedzona 627 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.