Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

123 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-02-19, godz.11:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 122/III/2009 z dnia 11 lutego 2009 r.
 4. Wniosek Powiatowego Rzecznika Konsumentów w/s wycofania z projektu porządku obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 19.02.2009 r. projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2008.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s podjęcia współpracy polegającej na promocji Powiatu Gryfińskiego w kolejowych przewozach pasażerskich w ramach udziału w projekcie „Pociągiem wzdłuż Odry-2009”.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. przyjęcia rodzajów zadań publicznych do realizacji w drodze otwartych konkursów ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w zakresie upowszechniania turystyki.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zlecenia odkrycia awaryjnych miejsc przecieków instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych w budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie.
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia wniosku firmy ROW-BUD Robert Rybka z dnia 10.02.2009 r. o ponowne przeanalizowanie złożonych w trakcie robót budowlanych kosztorysów prac dodatkowych i uzupełniających.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s wyrażenia zgody na wykonanie prac polegających na budowie komina zewnętrznego w DPS w Moryniu.
 11. Wniosek Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w/s wydania zgody na przeprowadzenie remontu i renowacji elewacji budynków, budowy ogrodzenia, zagospodarowania parku, wymiany przyłącza energetycznego i oświetlenia zewnętrznego oraz zainstalowania monitoringu w DPS w Trzcińsku-Zdroju.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie miasta Chojna w latach 2009-2012”.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1386Z w miejscowości Piasek gm. Cedynia – I etap na odcinku o pow. 1700 m2”.
 14. Wniosek Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w harmonogramie wydatków DPS w Nowym Czarnowie na rok 2009.
 15. Wniosek Dyrektor PCPR w Gryfinie w/s zmiany terminu rozliczenia dotacji celowej, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku DPS w Trzcińsku-Zdroju.
 16. Wniosek Dyrektor PCPR w Gryfinie w/s sprostowania błędu w terminie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”.
 17. Wniosek Dyrektor PCPR w Gryfinie w/s zwiększenia liczby miejsc w DPS w Dębcach.
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-02-18 21:24:39
data ostatniej aktualizacji: 2009-02-18 21:24:39

Strona odwiedzona 699 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.