Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

127 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-03-19, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 126/III/2009 z dnia 12 marca 2009 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 5. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na rok 2009.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - zapytanie o cenę,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych".
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. podpisania aneksu do umowy na świadczenie usług serwisowych kserokopiarek cyfrowych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia planu zamówień publicznych na 2009 r. dotyczącego postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia wniosku Wykonawcy ALFA S.C. z Gryfina o rozwiązanie umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2009 roku z podziałem na 2 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie miasta Chojna w latach 2009-2011".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s wyrażenia zgody na zajęcia rewalidacyjne dla ucznia Technikum Informatycznego.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 15. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s podpisania porozumienia na udzielenie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr prowadzącego DPS w Moryniu.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-03-18 13:45:01
data ostatniej aktualizacji: 2009-03-18 13:45:01

Strona odwiedzona 744 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.