Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

128 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-03-26, godz.12:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 127/III/2009 z dnia 19 marca 2009 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s porozumienia o współpracy między ZSP Nr 2 w Gryfinie a PGE Zespołem Elektrowni Dolna Odra S.A. z siedzibą w Nowym Czarnowie.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na rozebranie budynku usytuowanego na terenie nieruchomości użytkowanej przez Stowarzyszenie "Pod Dębami" prowadzące DPS w Dębcach.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s umorzenia zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na rozłożenie na raty, raty rocznej za 2007 r. z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2009 r.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. zorganizowania Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Gryfińskiego.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. sfinansowania wyjazdu członków Ludowego Klubu Sportowego "Piast" z Gryfina na VIII Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne Ludowych Zespołów Sportowych Samorządów Powiatowych.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora SOSW w Chojnie o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników młodocianych - uczniów ZSP Nr 1 w Chojnie, realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach przygotowania zawodowego.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia zasad przyjmowania uczniów do szkół i placówek specjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2009/2010.
 13. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zakładom opieki zdrowotnej leków, które są nieprzydatne Spółce zarządzającej Szpitalem.
 14. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie dot. skierowania pisma do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie w/s przedstawienia rozliczenia kosztów egzekucji zlikwidowanego SPZZOZ w Gryfinie.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej Nr 1498Z i Odrzańskiej Nr 1418Z w Mieszkowicach z zakresie robót drogowych, energetycznych i kanalizacji deszczowej - ETAP I".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa parkingu o powierzchni 656 m2 dla 18 miejsc postojowych na samochody osobowe przy ul. 9-go Maja w Gryfinie".
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy z firmą FBR BRUKPOL-2 z Żabnicy na wykonanie przebudowy chodnika o powierzchni 180 m2 na drodze powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie w miejscowości Borzym.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy z PUK Sp. z o.o. w Chojnie na odbiór nieczystości pochodzących ze sprzątania dróg powiatowych.
 19. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz zmiany w planie finansowym jednostki na 2009 r.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-03-27 09:11:42
data ostatniej aktualizacji: 2009-03-27 09:11:42

Strona odwiedzona 628 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.