Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

129 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-04-02, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 128/III/2009 z dnia 26 marca 2009 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w likwidacji w Gryfinie.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie za okres 01.01.-03.07. 2008 r.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w likwidacji w Gryfinie za okres 03.07.-31.12.2008 r.
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie wycen szacunkowych nieruchomości" i wybór oferty.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia planu zamówień publicznych dot. postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w roku 2009 wynikających ze współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2009 wynikających ze współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009 wynikających ze współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania. pn.: Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1386Z w miejscowości Piasek Gm. Cedynia - I ETAP o pow.1700m2.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia dostawy słupków drogowych do oznakowania dróg powiatowych.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych ulic powiatowych w Gryfinie i Chojnie przy użyciu masy "na gorąco".
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-04-01 14:01:04
data ostatniej aktualizacji: 2009-04-01 14:01:04

Strona odwiedzona 696 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.