Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

130 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-04-09, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 129/III/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r.
 4. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 5. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2009 r.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 7. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok.
 10. Wniosek uzupełniony przez Skarbnika Powiatu zawierający informację n/t prawdopodobieństwa naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Cedynia w/s wykonania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi w m. Radostów.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Moryń w/s wykonania przełożenia chodnika w m. Przyjezierze.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Moryń w/s powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Moryń.
 14. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania za 2008 r. TPD w Szczecinie z wykonania zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży.
 15. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s podpisania porozumienia na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Moryń dla Powiatu Gryfińskiego z przeznaczenie na działalność WTZ w Goszkowie.
 16. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie".
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie.
 18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku 2008/2009 dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.
 20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-04-08 11:05:12
data ostatniej aktualizacji: 2009-04-08 11:05:12

Strona odwiedzona 692 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.