Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

131 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-04-24, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 130/III/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 r.
 4. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmian w budżecie Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2009 r. w części której dysponentem jest PCPR.
 5. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 6. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s przesunięć w planie wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 7. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 8. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 9. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 10. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok.
 12. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia środków finansowych jednostki z przeznaczeniem na konieczne remonty.
 13. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 14. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 15. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzeń zaległości za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 17. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na odsprzedanie Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie Sp. z o.o. leków stanowiących własność likwidowanego Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s zawarcia porozumienia dot. nieodpłatnego udostępnienia części magazynowych pomieszczeń w zamian za wykonywanie prac porządkowych na terenie DPS w Dębcach prowadzonego przez Stowarzyszenie „Pod Dębami”.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. sprzedaży części nieruchomości oznaczonej nr działki 87 położonej w obrębie 3, miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s odstąpienia od organizowania kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 247/8, położonej w Daleszewie stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat oraz ustalenia wysokości czynszu na dzierżawę pomieszczeń biurowych i lokalu użytkowego stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 22. Wniosek Inspektora – Koordynatora Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku ruchomego na rzecz Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. w Gryfinie.
 23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”.
 25. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Klubu Sportowego ENERGETYK Gryfino o dofinansowanie zorganizowanych Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce ręcznej.
 26. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. przyjęcia protokołów z prac Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 27. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. przyjęcia protokołów z prac Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 28. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. przyjęcia protokołów z prac Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na zadania z zakresu upowszechniania turystyki.
 29. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania zlecenia na utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie miast: Mieszkowice i Cedynia.
 30. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Cedynia w/s współfinansowania budowy chodnika na drodze powiatowej Nr 1386Z w m. Piasek.
 31. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Banie w/s współfinansowania remontu chodników na drogach powiatowych na terenie Gminy Banie w 2009 r.
 32. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy z firmą FBR BRUKPOL-2 z Żabnicy na wykonanie przebudowy chodnika o powierzchni 180 m2 na drodze powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie w miejscowości Borzym.
 33. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania – zapytanie o cenę,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic powiatowych Jagiellońskiej, Słowiańskiej i Żółkiewskiego w Chojnie o łącznej długości 1.960 m".
 34. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim.
 35. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-04-23 21:36:22
data ostatniej aktualizacji: 2009-04-23 21:36:22

Strona odwiedzona 670 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.