Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

132 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-04-30, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 131/III/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad organizacji pracy szkół i placówek kształcenia specjalnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych w roku szkolnym 2009/2010.
 5. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Klubu Płetwonurków, Rekreacji, Sportu, Turystyki i Ochrony Środowiska Naturalnego "ASTACUS" z Morynia o udzielenie dotacji na częściowe sfinansowanie Wielkich Ćwiczeń Grup Wodno - Nurkowych OSP z terenu Powiatu Gryfińskiego.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2009 r. (dot. zadania pn: "DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2009 r. (dot. zadania pn: "DZIECI I EKOLOGIA" w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s podpisania umowy dotacji na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie.
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja budynku szkoły ZSP Nr 1 w Chojnie".
 10. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 11. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s umorzenia należności z tytułu opłat za wyżywienie jednego z wychowanków Ośrodka.
 12. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2008 r.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 14. Informacja Skarbnika Powiatu n/t realizacji budżetu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie za I kwartał 2009 r.
 15. Wniosek Inspektora - Koordynatora Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu i porozumienia do umowy dzierżawy na pomieszczenia znajdujące się w budynku przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-04-29 15:16:02
data ostatniej aktualizacji: 2009-04-29 15:16:02

Strona odwiedzona 685 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.