Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

133 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-05-07, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr 131/III/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r., Nr 132/III/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
 4. Uzupełniony wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzenia zaległości za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 5. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s podpisania porozumienia na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla Powiatu Gryfińskiego z przeznaczenie na działalność WTZ w Gryfinie.
 6. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s podpisania aneksu do umowy z dnia 09.04.2009 r. pomiędzy Gminą Moryń a Powiatem Gryfińskim dot. przekazania dotacji celowej z przeznaczeniem na działalność WTZ w Goszkowie.
 7. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie uzupełniony o informację Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zwiększenia środków finansowych jednostki z przeznaczeniem na remonty.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zagospodarowanie terenu przy budynku ZSP Nr 1 w Chojnie" i wybór oferty.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na przejęcie na mienie Powiatu Gryfińskiego w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
 10. Uzupełniony wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. sprzedaży części nieruchomości oznaczonej nr działki 87 położonej w obrębie 3, miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z zakończonych czynności likwidacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie przy ul. Niepodległości 39.
 12. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie zawierający odpowiedź Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie na pismo w/s rozliczenia kosztów egzekucji zlikwidowanego SPZZOZ w Gryfinie.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska - wybór firmy na opracowanie pn. "Raport z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za lata - od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r." oraz "Sprawozdanie z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata - od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r.".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie o zwiększenie liczby godzin dydaktycznych w roku szkolnym 2008/2009.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego O/ Zachodniopomorski w Szczecinie o pomoc w organizacji eliminacji wojewódzkich XXXVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w Cedyni.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia miesięcznej wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania zlecenia na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w m. Gryfino i Dołgie przy użyciu masy "na gorąco".
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Moryń w/s wykonania przełożenia chodników na drogach powiatowych na terenie gminy.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej Nr 1498Z i Odrzańskiej Nr 1418Z w Mieszkowicach w zakresie robót drogowych, energetycznych i kanalizacji deszczowej - etap I" i wybór oferty.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa 18 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o pow. 600 m2 w m. Gryfino przy ul. 9 Maja" i wybór oferty.
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-05-06 13:31:30
data ostatniej aktualizacji: 2009-05-06 13:31:30

Strona odwiedzona 620 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.