Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

136 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-05-29, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przedstawienia zbiorczej informacji o uzupełnionych ofertach realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz z zakresu upowszechniania turystyki.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gryfinie o dofinansowanie uroczystości 30-lecia istnienia Sekcji.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2009/2010 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 6. Przyjęcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zamiany uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s umorzenia naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie należności powiatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 8. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s przekazania leków stanowiących własność będącego w likwidacji Szpitala Powiatowego w Gryfinie Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie Sp. z o.o.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy przebudowy drogi powiatowej Nr 1381Z Widuchowa - Lubanowo w miejscowości Babinek (zatoka autobusowa).
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego ulic powiatowych Jagiellońskiej, Słowiańskiej i Żółkiewskiego w m. Chojna".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wykonania audytu energetycznego budynku szkoły przy ul. Żółkiewskiego 5 ZSP Nr 1 w Chojnie.
 13. Wnioski p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzeń zaległości za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 14. Pismo Komendanta Powiatowej Policji w Gryfinie w/s pokrycia kosztów przeinstalowania wideorejestratora z policyjnego radiowozu na pojazd nieoznakowany.
 15. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s wprowadzenia do budżetu Powiatu Gryfińskiego środków finansowych w wysokości 122 700,00 zł.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-05-28 12:41:26
data ostatniej aktualizacji: 2009-05-28 12:41:26

Strona odwiedzona 721 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.