Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

137 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-06-04, godz.11:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie geodezyjnym Wełtyń - obejście drogowe.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2009.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania kosztów dojazdu drużyny Publicznego Gimnazjum w Baniach do Kołobrzegu na XXXII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, wniosek złożony przez Powiatowy Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Gminy Gryfino na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących drogi powiatowe - ul. Mieszka I oraz ul. Wincentego Witosa w Gryfinie.
 7. Przyjęcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w likwidacji w Gryfinie za okres 01.01.-31.03.2009 r.
 8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s podpisania aneksów do umów o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez Stowarzyszenie "Dom z Sercem", "Pod Dębami" oraz "Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu konieczności oraz kosztorysów robót zamiennych związanych z realizacją inwestycji pn. "Modernizacja obiektów w celu spełnienia norm akustycznych w DPS Nowe Czarnowo" oraz zatwierdzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy w trybie z wolnej ręki na "Modernizację obiektów w celu spełnienia norm akustycznych w DPS Nowe Czarnowo" oraz podpisanie umów.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia umowy Nr ZD 23/2008 z dnia 20 października 2008 r. w sprawie wykonania remontu nawierzchni dróg powiatowych Nr 1385Z Lisie Pole - Polesiny, Nr 1383Z Krzywin Rynica, Nr 1416Z Troszyn - Smolnica oraz Nr 1430Z Czachów - Radostów - Michałów, przez Firmę Budowlano - Usługową EKO-BUD Spółka Cywilna Elżbieta, Jacek Majdeccy z siedzibą w Lisewie.
 11. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-06-03 15:02:13
data ostatniej aktualizacji: 2009-06-03 15:02:13

Strona odwiedzona 559 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.