Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

138 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-06-10, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 136/III/2009 z dn.29.05.2009 r.
 4. Przyjęcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy w trybie z wolnej ręki na "Dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Termomodernizacja budynku szkoły przy ZSP Nr 1 w Chojnie" i wybór ofert na obie części zamówienia.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s opracowania dokumentacji remontu instalacji elektrycznej pozostałej części pierwszego piętra internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie z przeznaczeniem na pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s pomocy finansowej dla pana T. Wasilewskiego przy realizacji projektu muzycznego - wydanie płyty CD pn. :JESTEM".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie.
 12. Przyjęcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w likwidacji w Gryfinie za okres 01.01.-31.03.2009 r.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 617/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2009 r. w sprawie zmian w układnie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 r.
 14. Wniosek Geodety Powiatowego w/s uaktualnienia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
 15. Wniosek Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2009.
 16. Wniosek Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie na rok 2009.
 17. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zatwierdzenia korekty bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-06-09 13:48:12
data ostatniej aktualizacji: 2009-06-09 13:48:12

Strona odwiedzona 629 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.