Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

139 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-06-18, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr 135/III/2009 z dnia 19 maja 2009 r., Nr 138/III/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Pani Adrianie Salamończyk pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i realizacją wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie dla projektu pn.: "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Powiatowy w Gryfinie o dofinansowanie działalności statutowej stowarzyszenia.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Gminnego Stowarzyszenia Turystycznego "TUR-MOR" w Przyjezierzu o sfinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców GRAND PRIX POWIATU GRYFIŃSKIEGO w MOTOCROSSIE.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zamiany uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zamiany uchwały uchwały Nr XXVI/262/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.
 9. Informacja Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie o planowanym wydzierżawieniu oraz wynajęciu na okres do 3 lat części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, znajdujących się w trwałym zarządzie ZSP Nr 2 w Gryfinie.
 10. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s wprowadzenia do budżetu powiatu środków finansowych w wysokości 7 000,00 zł.
 11. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zwiększenia budżetu jednostki na 2009 r.
 12. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 13. Wniosek p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s sprawie aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok.
 16. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2009 r.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Trzcińsko-Zdrój w/s współfinansowania robót polegających ścinaniu pobocza drogi powiatowej Nr 1384Z oraz wyrażenie zgody na zlecenie wykonania robót firmie FRED z/s w Środzie Wlkp.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy z Gminą Widuchowa w/s współfinansowania robót polegających na utwardzeniu pobocza ul. Mostowej w Widuchowej oraz wyrażenie zgody na zlecenie wykonania robót firmie BRUKPOL 2 z/s w Żabnicy.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z na odcinku Żelechowo-Grzybno, jako dojazd do pól miejscowości Żelechowo o długości odcinka 1.338.04 m".
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego ulic powiatowych Jagiellońskiej, Słowiańskiej i Żółkiewskiego w mieście Chojna".
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenie trybu, wartości szacunkowej zamówienia, SIWZ oraz powołanie komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. "Remont korytarza w budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie".
 23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego.
 24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-06-17 14:43:46
data ostatniej aktualizacji: 2009-06-17 14:43:46

Strona odwiedzona 651 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.