Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

141 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-07-02, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 140/III/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania zlecenia na wykonanie oczyszczenia poboczy dróg powiatowych Nr 1391Z Chojna-Krzymów na odcinku Chojna - Stoki i Nr 1402Z Chojna - Narost na odcinku Czartoryja - Brwice.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Cedynia w/s powierzenia i sposobu finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania Aneksu do porozumienia w/s przebudowy w 2009 roku drogi Górnowo - Dłusko Gryfińskie w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania trójstronnego porozumienia z Gminą Gryfino oraz Gryfińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Gryfinie w/s odprowadzenia wód deszczowych z posesji do istniejącej sieci w ul. Kołłątaja.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania Aneksu do porozumienia z Gminą Gryfino w/s przekazania i finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy na wykonanie robót polegających na utwardzeniu pobocza ul. Mostowej w Widuchowej.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia umowy w/s wykonania remontu dróg powiatowych przez firmę Budowlano-Usługową EKO-BUD S.C. z/s w Lisewie.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia programu naprawczego Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, na lata 2009-2010.
 12. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na 2009 r.
 13. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2009 r.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dot. wyrażenia zgody na wynajęcie dodatkowego pomieszczenia biurowego dla pracowników Wydziału.
 15. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s ustalenia terminów wykonania zaleceń dot. naruszenia wymagań sanitarnych obiektu placówki, wobec których zostanie wydana decyzja administracyjna przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gryfinie.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. ustalenia zakresu wykonania II etapu zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOSW w Chojnie" na rok 2009.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenie trybu, wartości szacunkowej zamówienia, SIWZ oraz powołanie komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. "Przebudowa dachu budynku szkoły SOSW w Chojnie" w ramach zadania "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOSW w Chojnie - II etap".
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 19. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zezłomowanie zestawu RTG, typu HQF-12050, model "B-180 M4F.
 20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-07-01 14:16:28
data ostatniej aktualizacji: 2009-07-01 14:16:28

Strona odwiedzona 585 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.