Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

145 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-07-30, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 144/III/2009 z dn.22.07.2009 r.
 4. Przyjęcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w sprawie dofinansowania zakupu skokochronu oraz wniosku Stowarzyszenia "Pod Dębami" w Dębcach - DPS Dębce w sprawie pomocy finansowej na remont i modernizację obiektów i urządzeń DPS-u.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia firmie Mazowieckie Biuro Projektów "MAPRO" Sp. z o.o. wykonania dokumentacji hali sportowej w ZSP nr 2 w Chojnie.
 7. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s dokonania zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych WPO-W w Chojnie na 2009 r.
 8. Wniosek p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie na 2009 r.
 9. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmian w harmonogramie wydatków budżetowych ZSP Nr 1 w Chojnie.
 10. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s dokonania zmian w planie finansowym ZSP Nr 1 w Chojnie na 2009 r.
 11. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmian w harmonogramie wydatków budżetowych ZSP Nr 1 w Chojnie.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok.
 14. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za I półrocze 2009 r.
 15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia robót objętych umową Nr ZD 19/2009 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie budowy 18 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. 9 Maja w Gryfinie.
 16. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu w sprawie zmiany terminu przekazania przez Gminę Trzcińsko-Zdrój, dotacji na współfinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Warnice.
 17. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zlecenia wykonania robót odwadniających drogę powiatową Nr 1384Z w miejscowości Stołeczna gm. Trzcińsko-Zdrój, finansowanych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r. zatwierdzonych uchwałą Rady Powiatu Gryfińskiego Nr XXXII/300/2009 z dnia 02.07.2009 r.
 18. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim a ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin na określenie praw i obowiązków stron związanych z realizacją i finansowaniem przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z budowanym przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie na dz. Nr 25/5 obr. 4 parkingiem na samochody osobowe.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-07-29 14:57:19
data ostatniej aktualizacji: 2009-07-29 14:57:19

Strona odwiedzona 575 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.