Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

146 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-08-06, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 145/III/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
 4. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie, z dnia 10 lipca 2009 r. oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego do Dyrektora kontrolowanej jednostki.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przeprowadzenia kontroli doraźnej prawidłowości realizacji zadania pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Trzcińsku-Zdroju" przez Stowarzyszenie "Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju", w zakresie pobierania odpłatności za pobyt oraz gospodarki depozytami mieszkańców.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. "Dostawa materiałów biurowych" i wyboru oferty.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Zarządzeniem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w/s rejestracji i oznaczenia pojazdów (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322)".
 8. Informacja Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s realizacji planu gospodarki odpadami przez gminy z terenu Powiatu Gryfińskiego.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Naczelnika Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. zlecenia wykonania robót odwadniających drogę powiatową Nr 1423Z w miejscowości Jelenin gm. Chojna, finansowanych ze środków PFOŚiGW w Gryfinie na 2009 r. zatwierdzonych uchwałą Nr XXXII/300/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 02.07.2009 r.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie ze Spółką DATOR Development S.A. z Poznania aneksu do porozumienia z dnia 23.12. 2008 r. w/s uzgodnienia sposobu realizacji i finansowania chodnika w ul. Jagiellońskiej w Chojnie.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania zlecenia dla wykonawcy wycinki krzaków o pow. 14 547 m2 na drogach powiatowych: Nr 1425Z na odc. Czachów-Orzechów, Nr 1399Z na odc. Nowe Objezierze-Klępicz, Nr 1392Z na odc. od drogi wojewódzkiej Nr 124 do Łukowic oraz na odc. Łukowice-Czachów-Lubiechów Górny.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s powołania Kapituły przyznającej statuetkę bociana w konkursie "Wyróżnienie Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu".
 13. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie poprzez zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-08-05 13:15:13
data ostatniej aktualizacji: 2009-08-05 13:15:13

Strona odwiedzona 598 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.