Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

147 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-08-13, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 146/III/2009 z dnia 06 sierpnia 2009 r.
 4. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie z wykonania zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
 5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na mienie Powiatu Gryfińskiego nieruchomości przeznaczonej na poszerzenie drogi publicznej - ulicy Flisaczej w Gryfinie.
 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku Sądu Rejonowego w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zaadaptowanie części korytarza w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na areszt.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2007 - 2008" i "Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2007-2008".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania aneksu do porozumienia z Gminą Widuchowa oraz umowy z wykonawcą robót na przełożenie nawierzchni zjazdu i chodnika z kostki brukowej typu "Polbruk" na ul. Mostowej w m. Widuchowa.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Moryń w sprawie wykonania utwardzenia pobocza materiałem kamiennym na drodze powiatowej Nr 1398Z Przyjezierze-Jelenin w m. Przyjezierze.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na zlecenie robót remontowych na gruntowej drodze powiatowej Nr 1433Z Lubiechów Górny - Cedynia.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zlecenia firmie Projektowanie i Nadzór Robót Elektrycznych Ryszard Sznigir pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla inwestycji pn.: "Remont korytarza w budynku szkoły ZSP nr 2 w Gryfinie".
 12. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w/s dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych DPS w Nowym Czarnowie na rok 2009.
 13. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym ZSP Nr 1 w Chojnie na 2009 r.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dokonania zmian w planie wydatków na rok 2009 Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 15. Wniosek p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s dokonania zmian w harmonogramie wydatków PINB w Gryfinie na rok 2009.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 643/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.08.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.
 20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-08-12 11:55:42
data ostatniej aktualizacji: 2009-08-12 11:55:42

Strona odwiedzona 599 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.