Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

149 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-08-20, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr 147/III/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r., Nr 148/III/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia protestu w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. "Dostarczenie materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - zapytanie o cenę,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s podjęcia decyzji o podpisaniu umowy na roboty dodatkowe związane z realizacja inwestycji pn. "Remont korytarza w ZSP Nr 2 w Gryfinie".
 8. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 9. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 10. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zwiększenia planu wydatków ZSP Nr 2 w Gryfinie na 2009 r.
 12. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2009 r.
 13. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 14. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie w/s zmiany w harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 15. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r.
 18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Budowa chodnika w miejscowości Gardno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 120 oraz drogi powiatowej Nr 1351Z".
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisania umowy na roboty dodatkowe związane z realizacją zadania pn.: "Budowa chodnika w miejscowości Piasek, gm. Cedynia".
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy z Gminą Mieszkowice w sprawie uzgodnienia zasad finansowania, terminów i sposobów płatności dotacji udzielonej przez Gminę na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulic Dworcowej i Odrzańskiej w Mieszkowicach - etap I", dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
 21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 22. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za I półrocze 2009 r.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-08-19 13:36:39
data ostatniej aktualizacji: 2009-08-19 13:36:39

Strona odwiedzona 549 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.