Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

157 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-10-08, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 156/III/2009 z dnia 1 października 2009 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania Porozumienia z Gminą Trzcińsko Zdrój w/s wspólnej przebudowy w 2010 r. chodników zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.
 7. Podpisanie Umowy z Gminą Mieszkowice w/s udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie.
 8. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 10. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 11. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 12. Wniosek Przewodniczącej Stowarzyszenia „Pod Dębami” oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w/s zwiększenia dotacji dla DPS w Dębcach.
 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2009 r.
 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług.
 18. Wniosek Inspektora – Koordynatora Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s podpisania oświadczenia dot. przejęcia zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 19. Przyjęcia sprawozdania finansowego zlikwidowanego SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja sieci teleinformatycznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie”.
 21. Uzupełniony wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont części I piętra budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie".
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-10-07 20:35:00
data ostatniej aktualizacji: 2009-10-07 20:35:00

Strona odwiedzona 541 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.