Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
  • Dzienniki ustaw
  • Monitor polski
  • Komunikacja w języku migowym
  • Rejestr Informacji o Środowisku
  • WebEWID Powiat Gryfiński
  • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
  • Budowlane_ABC
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
  • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

159 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-10-15, godz.08:00

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów: Nr 157/III/2009 z dnia 8 października, Nr 158/III/2009 z dnia 12 października 2009 r.
  4. Wniosek p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
  6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 - 2014, zmienionej uchwałą Nr XXX/288/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2009 r. i uchwałą Nr XXXIII/317/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.09.2009 r.
  7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
    1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
    2. wartości szacunkowej,
    3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
    4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont pomieszczeń DPS Nowe Czarnowo w ramach standaryzacji obiektów".
  8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy i podpisania umowy na "Odwodnienie i umocnienie skarpy przy tarasie Domu Dziecka w Chojnie.
  9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Moryń w/s partycypacji w kosztach utrzymania piaskownika zlokalizowanego na ul. Parkowej w Moryniu.
  10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
    1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
    2. wartości szacunkowej,
    3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
    4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "świadczenie usługi polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem pozyskanego gruntu - w ramach modernizacji odwodnienia na drogach powiatowych w powiecie gryfińskim".
  11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
    1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
    2. wartości szacunkowej,
    3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
    4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 z podziałem na zadania: zadanie Nr I - gmina Stare Czarnowo; zadanie Nr II gmina Gryfino, zadanie Nr III - gminy: Banie i Widuchowa, zadanie Nr IV - gmina Chojna, zadanie Nr V - gmina Trzcińsko-Zdrój, zadanie Nr VI - gminy: Cedynia, Moryń i zadanie Nr VII - gmina Mieszkowice".
  12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-10-14 12:19:13
data ostatniej aktualizacji: 2009-10-14 12:19:13

Strona odwiedzona 590 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.