Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

160 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-10-22, godz.12:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 159/III/2009 z dnia 15 października 2009 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie:
  • realizacji zadań remontowych na drogach powiatowych w Gminie Chojna,
  • wspólnej przebudowy chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Chojna.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy z Gminą Widuchowa w/s wspólnej przebudowy w 2010 r. chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Steklno - Widuchowa w m. Marwice.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy modernizacji odwodnienia na długości 1 km drogi powiatowej Krajnik Dolny - Krajnik Górny.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie, w obrębie geodezyjnym Swobnica, działka nr 612/2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i rekreacją.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w 2009 r.
 9. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s podpisania aneksu do umowy na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez Stowarzyszenie "Dom z Sercem".
 10. Pismo Dyrektora WPOW w Chojnie informujące o zawieszeniu działalności filii placówki w Chwarstnicy.
 11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego w placówce dla uczennicy kl. II Gimnazjum w okresie od 19 października do końca roku szkolnego 2009/2010.
 12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 14. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego za rok szkolny 2008/2009.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wykonania projektów elektrycznych na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej dot. inwestycji pn. "Remont pomieszczeń DPS Nowe Czarnowo w ramach standaryzacji obiektów".
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-10-21 13:21:28
data ostatniej aktualizacji: 2009-10-21 13:21:28

Strona odwiedzona 622 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.