Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

162 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-11-05, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 161/III/2009 z dnia 29 października 2009 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo - tereny przeznaczone pod rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz funkcji produkcyjnych, składów i magazynów z zielenią i infrastrukturą towarzysząca.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na wprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w m. Dębce do rowu melioracyjnego usytuowanego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r.
 7. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2009 r.
 8. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2009 r.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2009 r.
 10. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia w planie dochodów budżetowych jednostki na 2009 r.
 12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 13. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 14. Wniosek Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia "Dom z Sercem" w/s dofinansowania prac remontowych w DPS w Trzcińsku-Zdroju.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 - 2014.
 16. Uzupełniony wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wykonania projektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi na przebudowę budynku gospodarczego znajdującego się na terenie SOSW w ramach projektu "Nauka bez granic" realizowanego wspólnie z powiatem Uckermark w programie INTERREG IVA.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia wykonania robót odwadniających drogę powiatową w m. Żórawki, finansowanych z PFOŚ i GW w Gryfinie na 2009 r.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy na roboty uzupełniające związane z realizacja zadania pn. "Remonty cząstkowe grysami i emulsja asfaltową dróg powiatowych w 2009 r.".
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-11-04 13:06:01
data ostatniej aktualizacji: 2009-11-04 13:06:01

Strona odwiedzona 528 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.