Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

165 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-11-26, godz.11:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 164/III/2009 z dnia 18 listopada 2009 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej reki na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2009/2010, z podziałem na 2 zadania: zadanie 2 II - gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój - roboty uzupełniające".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2009 r. oraz wyboru oferty na wykonanie naprawy dachu na budynku internatu przy ul. Żółkiewskiego 5 w Chojnie.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 7. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzeń zaległości z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 8. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 9. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 10. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 11. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 12. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojniew/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2009 r.
 14. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 15. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. podpisania porozumienia z Gminą Gryfino w/s przekazania środków finansowych dla KPPSP w Gryfinie na zakup skokochronu.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-11-25 14:39:57
data ostatniej aktualizacji: 2009-11-25 14:39:57

Strona odwiedzona 570 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.