Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

168 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-12-14, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2010.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr XXVI/262/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. pisma Pani Małgorzaty Grabowskiej wzywającego Zarząd do usunięcia naruszeń prawa.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie na czas nieoznaczony.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Mieszkowice.
 8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 10. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 11. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 12. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s umorzenia naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie należności powiatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s odwołania Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 19. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr RI-33/09 z dnia 23.11.2009 r. pn.: "Modernizacja SPZOZ Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno -Opiekuńczego w Nowym Czarnowie", zawartej ze wspólnikami spółki cywilnej ARTSON.
 20. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie" i wybór oferty.
 21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie dot. przebudowy oraz wyposażenia pracowni gastronomicznych i elektrycznych w ramach RPOWZ-7.1.2. w środki dydaktyczne oraz urządzenia do praktycznej nauki zawodu.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-12-11 13:17:55
data ostatniej aktualizacji: 2009-12-11 13:17:55

Strona odwiedzona 615 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.