Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

178 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-02-25, godz.12:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 177/III/2010 z dnia 18 lutego 2010 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2009r. przesłanego do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (zamówienia powyżej 14 000 euro).
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia planu zamówień publicznych dotyczącego postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie na 2010r.
 6. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej w DPS w Nowym Czarnowie, z dnia 02 lutego 2010r. oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego do dyrektora kontrolowanej jednostki.
 7. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie, z dnia 19 stycznia 2010r. oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego do dyrektora kontrolowanej jednostki.
 8. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej w ZSP Nr 2 w Gryfinie, z dnia 13 stycznia 2010r. oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego do dyrektora kontrolowanej jednostki.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Zarządzania Drogami, w zakresie prawidłowości realizacji zawartych umów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie powiatu gryfińskiego.
 10. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zabezpieczenia w budżecie powiatu kwoty 70 500,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Nowym Czarnowie i WPOW w Chojnie.
 11. Wniosek Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia "Dom z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju w/s nieodpłatnego przekazania samochodu marki Ford Transit i wyrażenia zgody na jego sprzedaż oraz zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty 11 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Trzcińsku-Zdroju.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na utworzenie kierunku kształcenia w zawodzie technik prac biurowych.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z obszaru kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i turystyki.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010r.
 15. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2010r.
 16. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2010r.
 17. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2010r.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-02-24 14:50:27
data ostatniej aktualizacji: 2010-02-24 14:50:27

Strona odwiedzona 634 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.