Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

180 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-03-11, godz.07:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 179/III/2010 z dnia 5 marca 2010 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na wykonanie ścianki w holu na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie opracowania analizy finansowo-ekonomicznej zadania pn. "Nauka bez granic" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010r.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. podpisania aneksu do umowy nr RI-02/10 z dnia 9 lutego 2010r. na "Wykonanie projektu oraz robót budowlanych polegających na kompleksowej wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej Nowe Czarnowo".
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej do rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, a także ustalenie sposobu zapłaty ceny.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu ZSP Nr 2 w Gryfinie na działkach nr 75/8, 75/2, 75/3 i 75/4 stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na rozłożenie na 10 rat miesięcznych, raty rocznej za 2010r. z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozważenia możliwości sporządzenia opinii prawnej w kwestii liczenia terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty przez Prokuraturę Generalną.
 15. Wnioski p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzeń zaległości z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zakup znaków drogowych dla potrzeb oznakowania pionowego dróg powiatowych.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-03-10 14:02:21
data ostatniej aktualizacji: 2010-03-10 14:02:21

Strona odwiedzona 627 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.