Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

184 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-04-08, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 183/III/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na "Wykonanie adaptacji projektu typowego kompleksu boisk w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012".
 5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zwiększenia budżetu jednostki na 2010 r.
 6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zwiększenia budżetu jednostki na 2010 r.
 7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s przyjęcia korekty do sprawozdania finansowego TPD w Szczecinie z wykonania zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży w 2009 r.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s umorzenia naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie należności powiatowych.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s ustanowienia służebności przesyłu dla sieci wodociągowej, będącej własnością Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, położonej w obrębie Steklno Gmina Gryfino, na działce stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Sądu Rejonowego w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy dotyczącej wynajmowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na rozłożenie na raty, raty rocznej za 2008 r. z tytułu nabycia od Powiatu Gryfińskiego lokalu mieszkalnego.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s Zaproszenia do negocjacji celem wyłonienia Inwestora dla Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Zespołu do spraw negocjacji celem wyłonienia Inwestora dla Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5, który nabędzie udziały spółki o łącznej wartości do 95% udziału w kapitale zakładowym, poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania aneksu do Porozumienia zawartego z Gminą Gryfino w dniu 22 lipca 2009 r. w/s przebudowy chodników na terenie miasta Gryfino.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-04-07 12:39:20
data ostatniej aktualizacji: 2010-04-07 12:39:20

Strona odwiedzona 510 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.