Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

185 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-04-15, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 184/III/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r.
 4. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie:
  • w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu w Gryfinie z wykonania budżetu za 2009 r.
  • w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s obciążenia nieruchomości oznaczonej nr działki 140/2, położonej w obrębie Steklno, gmina Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, służebnością przesyłu.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości cen wywoławczych w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie” i wybór oferty.
 8. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pod Dębami” w/s dofinansowania działalności Stowarzyszenia.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania Porozumień z Gminą Chojna w/s wspólnej realizacji robót drogowych na drogach powiatowych w gminie Chojna.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania Porozumienia z Gminą Banie w/s powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miejscowości Banie.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania Porozumienia z Gminą Trzcińsko-Zdrój w/s powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosków:
  • Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Moryniu o udzielenie wsparcia finansowego na zakup aparatów powietrznych,
  • Zastępcy Dyrektora WPOW w Chojnie o ufundowanie dwóch pucharów Starosty.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. rozpoczęcia procedury związanej z powierzeniem stanowiska dyrektora w placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad organizacji pracy szkół ponadgimnazjalnych, szkół i placówek kształcenia specjalnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych w roku szkolnym 2010/2011.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-04-14 11:36:21
data ostatniej aktualizacji: 2010-04-14 11:36:21

Strona odwiedzona 505 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.