Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

186 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-04-22, godz.11:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 185/III/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r.
 4. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków oraz zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 5. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w/s zmian w planie finansowym wydatków i dochodów budżetowych jednostki na 2010r.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 7. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s podpisania aneksu do Umowy nr 1/PCPR/DPS-Dębce/2007 z dnia 12 października 2007r.
 8. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. wniosku Dyrektora DPS w Moryniu w/s wyrażenia zgody na likwidację wozu asenizacyjnego.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. rozpatrzenia ofert i wyrażenia zgody na zakup materiałów promocyjnych Powiatu.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania Aneksu do Porozumienia w/s powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Moryń.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania Aneksu do Porozumienia w/s przekazania i finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania robót remontowych związanych z uszkodzeniem przepustów na drodze powiatowej na odcinku Żórawie - Bartkowo oraz na drodze powiatowej w miejscowości Lubanowo.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na wykonanie opracowania dot. efektów modernizacji oświetlenia na potrzeby I konkursu w ramach systemu zielonych inwestycji – część I – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na "Wykonanie aktualizacji audytów energetycznych dla zespołu budynków ZSP Nr 1 w Chojnie"
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na "Wykonanie projektu budowlanego na remont pomieszczeń w budynku DPS Nowe Czarnowo na cele edukacyjne".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. udzielenia zamówienia na prace elektryczne w zaadaptowanej części korytarza na pomieszczenie biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. 11 Listopada.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie projektu architektonicznego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków wraz ze zmianą funkcji części obiektu przy Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie" i wybór oferty.
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-04-21 13:55:33
data ostatniej aktualizacji: 2010-04-21 13:55:33

Strona odwiedzona 549 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.