Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

187 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-04-29, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 186/III/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r.
 4. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2010r.
 5. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych jednostki na 2010r.
 6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2010r. oraz zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2010r.
 7. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2010r.
 8. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2010r.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 11. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. wniosku Stowarzyszenia "Pod Dębami" w/s wyrażenia zgody na przebudowę i zmianę użytkowania budynku gospodarczegow DPS w Dębcach.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad inwestycją pn.: "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zawarcia porozumienia w/s warunków rozwiązania umowy na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę drogi powiatowej Nr 1362Z na odcinku Bartkowo-Gajki dla potrzeb procedury przetargowej.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gruntowej – dojazd do pól miejscowości Żelechowo, gm. Widuchowa o długości odcinka 1.338 m poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu".
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-04-28 14:45:49
data ostatniej aktualizacji: 2010-04-28 14:45:49

Strona odwiedzona 461 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.