Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

189 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-05-13, godz.08:00

 • Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu Nr 188/III/2010 z dnia 6 maja 2010 r.
 • Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 • Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 • Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 • Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2010r.
 • Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2010r.
 • Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2010r.
 • Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s wyrażenia zgody na zwrot wydatków z tytułu zawartych porozumień między jednostkami w obrębie budżetu powiatu w ramach realizacji zadań własnych.
 • Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2010r.
 • Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010r. – Wydziału GN.
 • Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 • Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego.
 • Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na przekazanie zbędnego składnika majątku ruchomego dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie.
 • Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”.
 • Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy z Gmina Moryń w/s powierzenia i sposobu finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Moryń.
 • Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy z Firmą Usługowo-Handlową „ELWI” z Gryfina na koszenie terenów zielonych wchodzących w ciąg dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino.
 • Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odtworzenie chodnika oraz zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1363Z Steklno - Widuchowa w miejscowości Marwice o powierzchni 580 m2”.
 • Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozwiązania umowy dzierżawy dot. nieruchomości oznaczonej nr 688, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Banie 2, Gmina Banie.
 • Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zapoznania się z prognozą przychodów i kosztów Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. na 2010r.
 • Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s rozpoczęcia procedury związanej z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.
 • Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej II pietra budynku ZSP Nr 2 w Gryfinie na potrzeby planowanego postępowania przetargowego.
 • Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-05-12 14:05:13
data ostatniej aktualizacji: 2010-05-12 14:05:13

Strona odwiedzona 641 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.