Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

190 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-05-20, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 189/III/2010 z dnia 13 maja 2010 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyjęcia protokołu z prac Komisji Stypendialnej oraz podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.
 5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na przekazanie zbędnego składnika majątku ruchomego dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez wymianę nawierzchni chodnika oraz zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1482Z ulica Niepodległości w Gryfinie”.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez odtworzenie chodnika oraz zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1364Z Drzenin - Chwarstnica w miejscowości Chwarstnica”.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy z Gminą Cedynia w/s wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1430Z Czchów – Radostów – Michałów w m. Radostów, Gmina Cedynia.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach Żórawie, Żórawki, Pniewo i Bartkowo.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zapoznania się z prognozą przychodów i kosztów Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. na 2010r.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s nieprzedkładania pod obrady Rady Powiatu w Gryfinie projektu uchwały w/s obciążenia nieruchomości oznaczonej nr działki 140/2, położonej w obrębie Steklno, gmina Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, służebnością przesyłu.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Nowym Czarnowie.
 13. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie dochodów powiatu i wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 16. Wniosek Stowarzyszenia „Dom z Sercem” prowadzącego DPS w Trzcińsku-Zdroju w/s zabezpieczenia w budżecie powiatu środków finansowych jako wkład własny do projektu planowanego do sfinansowania z RPO na lata 2007 – 2013.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego.
 18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.
 19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dotyczącej funkcjonowania prowadzonej przez niego jednostki.
 20. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Pod Dębami" w/s dofinansowania działalności Stowarzyszenia wraz z informacją uzupełniającą przygotowaną przez Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych.
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-05-19 15:23:18
data ostatniej aktualizacji: 2010-05-19 15:23:18

Strona odwiedzona 621 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.