Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

191 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-05-27, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 190/III/2010 z dnia 20 maja 2010 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania aneksu do porozumienia zawartego z Gminą Mieszkowice w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania aneksu do porozumienia zawartego z Gminą Gryfino w sprawie przebudowy chodników na terenie miasta Gryfino.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania Umowy z Gminą Moryń w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1514Z, ul. Szkolna w Moryniu.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania Umowy z Gminą Chojna w sprawie odtworzenia chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi, w miejscowości Narost.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s pozbawienia ulicy Mieszka I w Gryfinie kategorii drogi powiatowej.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przeprowadzenia kontroli i oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wymianę pozostałych okien w budynku SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na wykonanie wizualizacji w formie elektronicznej projektu zagospodarowania terenów ZSP Nr 1 w Chojnie wraz z projektem sali sportowej w powiązaniu z układem komunikacji kołowej i pieszej terenów przyległych.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na wykonanie audytu energetycznego dla zrealizowanej inwestycji w DPS w Nowym Czarnowie.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie ferii letnich w roku 2010.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2010/2011 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania Akademii Sztuki w Szczecinie.
 16. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010r. – Wydziału OŚ.
 17. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków oraz zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 18. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 19. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. informacji w/s nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz prawdopodobieństwa naruszenia dyscypliny finansów publicznych w 2009 r.
 20. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. informacji w/s nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz prawdopodobieństwa naruszenia dyscypliny finansów publicznych w 2010 r.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-05-26 14:54:12
data ostatniej aktualizacji: 2010-05-26 14:54:12

Strona odwiedzona 630 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.