Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

192 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-06-09, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 191/III/2010 z dnia 27 maja 2010 r.
 4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania porozumienia między Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem „Dom z Sercem” w/s udzielenia przez Powiat dotacji celowej Stowarzyszeniu w wysokości 12 000 zł na częściowe pokrycie kosztów opracowania wniosku i wykonanie studium wykonalności w celu uzyskania dofinansowania w ramach RPO WZ.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wsparcia finansowego zawodów strzeleckich z karabinka pneumatycznego organizowanych przez Koło LOK „Dzik” w Moryniu.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wsparcia rzeczowego XVI Ogólnopolskiego Maratonu Trzeźwości.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wprowadzenie ruchu okrężnego na skrzyżowaniu oraz odtworzenie chodnika i zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej nr 1363Z Steklno-Widuchowa w miejscowości Marwice”.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gruntowej – dojazd do pól miejscowości Żelechowo, gm. Widuchowa o długości odcinka 1.338 m poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu”.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania, cyrkulacji ciepłej wody użytkowej i zimnej wody w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach”.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont korytarza w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie".
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 – 2014.
 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego dot. sfinansowania z rezerwy celowej uzupełnienia stanu w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-06-08 15:19:54
data ostatniej aktualizacji: 2010-06-08 15:19:54

Strona odwiedzona 509 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.