Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

193 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-06-17, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 192/III/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wymianę nawierzchni chodnika oraz zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1482Z, ulica Niepodległości w Gryfinie.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez odtworzenie chodnika oraz zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej nr 1364Z, Drzenin – Chwarstnica w m. Chwarstnica.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr działki 688 położonej w obrębie ewidencyjnym Banie 2, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na cele magazynowo-składowe.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na wynajęcie 4 wolnych pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wycofania spod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w/s rozpoczęcia procedury związanej z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia dot. ustanowienia hipotek oraz poddaniu się egzekucji, niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany terminów postępowania określonych w Zaproszeniu do negocjacji celem wyłonienia Inwestora dla Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Klubu Bokserskiego Garda w/s dofinansowania II Międzynarodowej Gali Boksu w Chojnie.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.
 14. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. udzielenia dotacji celowej Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie na dofinansowanie działalności Zespołu Rehabilitacyjno – Terapeutycznego.
 15. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zbycia w formie przetargu mienia – kotła warzelnego, będącego na wyposażeniu kuchni placówki socjalizacyjnej w Trzcińsku-Zdroju WPOW w Chojnie.
 16. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków jednostki na 2010 r.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 777/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia przez Powiat Gryfiński poręczenia spłaty kredytu bankowego zaciągniętego przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa serwera i platformy sieciowej".
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko- Orlik 2012" w Gryfinie".
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania audytów energetycznych wraz z uaktualnieniem audytów jakie zostały wykonane przed zmianą przepisów szczegółowych regulujących zasady wykonywania opracowań na potrzeby termomodernizacji.
 24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-06-16 14:02:15
data ostatniej aktualizacji: 2010-06-16 14:02:15

Strona odwiedzona 563 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.