Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

194 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-06-24, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 193/III/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr XXIX/349/2010 w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2010 r.
 5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmniejszenia środków budżetu Powiatu Gryfińskiego w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki oraz zmiany w planie Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 r.
 8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2010 r.
 9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 11. Wniosek Skarbnika Powiatu w zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 r.
 12. Wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie w/s wsparcia finansowego Komendy.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Stowarzyszenia pod nazwą "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna".
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawek minimalnych dotyczących wydzierżawiania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego na cele transportowe oraz cele składowe i magazynowe.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr działki 688 położonej w obrębie ewidencyjnym Banie 2, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na cele magazynowo-składowe.
 20. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. poparcia przez Radę Powiatu w Gryfinie stanowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro przy inwestycji pn.: "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej".
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko-Orlik 2012" w Gryfinie".
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja budynku warsztatów ZSP w Chojnie – docieplenie dachu".
 24. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2010 r.
 25. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad robotami prowadzonymi na zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gruntowej – dojazd do pól miejscowości Żelechowo gm. Widuchowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu".
 26. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy na wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ulicach powiatowych Jagiellońskiej, Słowiańskiej i Żółkiewskiego w Chojnie.
 27. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 1 do porozumienia w/s wspólnej przebudowy w 2010 r. chodników zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.
 28. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-06-23 13:06:42
data ostatniej aktualizacji: 2010-06-23 13:06:42

Strona odwiedzona 586 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.