Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

195 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-06-30, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 194/III/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. oferty wydania książki "Znikające dziedzictwo" autorstwa Romana Cieplińskiego i Mirosława Winconka – redaktorów Kuriera Szczecińskiego.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa drogi powiatowej nr 1362Z Wełtyń –Gajki na odcinku Bartkowo-Gajki".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa serwera i platformy sieciowej", wybór oferty.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont korytarzaw budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie", wybór oferty.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na ułożenie przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gryfinie rurociągu przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie za zgodą stron umowy dzierżawy Nr 1D/GN/08 na dzierżawę pomieszczeń biurowych mieszczących się w budynku przy ul. Dworcowej w Chojnie, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego oraz na ogłoszenie przetargu na najem opróżnionych pomieszczeń.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Gminy Mieszkowice części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na okres 3 lat.
 12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wydania opinii dot. zatrudnienia na stanowisku Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-06-29 13:03:30
data ostatniej aktualizacji: 2010-06-29 13:03:30

Strona odwiedzona 551 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.