Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

197 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-07-08, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr 195/III/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 196/III/2010 z dnia 5 lipca 2010 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2010r.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia partnerskiego w celu uregulowania praw i obowiązków partnerów w trakcie realizacji projektu INTERREG IVA.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wystąpienia do Rady Społecznej SP ZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie o wydanie opinii zgodnie z art. 46 pkt 1 lit. e ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
 7. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie zakupu znaków drogowych dla potrzeb oznakowania pionowego dróg powiatowych.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu schodów zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Sprzymierzonych w Gryfinie.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 1 do porozumienia w/s powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa drogi powiatowej nr 1362Z Wełtyń –Gajki na odcinku Bartkowo-Gajki".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wsparcia finansowego lub rzeczowego Mieszkowickich Dni Kultury i Przyjaźni.
 13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-07-07 13:28:35
data ostatniej aktualizacji: 2010-07-07 13:28:35

Strona odwiedzona 453 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.