Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

198 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-07-15, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 197/III/2010 z dnia 8 lipca 2010 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2010r.
 5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wydania opinii dot. zatrudnienia na stanowisku Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s złożenia oświadczenia dotyczącego trwałości projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wymiana zewnętrznej sieci centralnego ogrzewania, cyrkulacji ciepłej wody użytkowej i zimnej wody w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach" i wybór oferty.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro przy inwestycji pn.: "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie".
 9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia do realizacji projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie „Przedsiębiorca to mój zawód” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL) Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy oraz realizacją tego projektu.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej do II rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości cen wywoławczych w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno –Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.
 16. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy dotacji pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Spółką "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie.
 17. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.
 18. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu drogi powiatowej Nr 1363Z Steklno – Babinek w miejscowości Babinek.
 19. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont nawierzchni dróg powiatowych, poprzez ułożenie masy bitumicznej oraz pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową”.
 20. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę chodnika oraz zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1387Z Chojna – Lisie Pole, w miejscowości Nawodna".
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-07-14 15:07:05
data ostatniej aktualizacji: 2010-07-14 15:07:05

Strona odwiedzona 486 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.