Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

199 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-07-29, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 198/III/2010 z dnia 15 lipca 2010 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany do Uchwały nr 797/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.07.2010r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie „Przedsiębiorca to mój zawód” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy oraz realizacją tego projektu.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia Regulaminu Konkursu "Wyróżnienia Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu".
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji do przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w roku 2010 z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 9. Rozpatrzenie wniosku Rady Pedagogicznej ZSP Nr 2 w Gryfinie – zajęcie stanowiska.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami drogowymi prowadzonymi w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 1362Z na odcinku Bartkowo-Gajki".
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez odtworzenie chodnika i zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1423Z Boguszczyn – Jelenin – Narost w miejscowości Jelenin".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy na utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania zlecenia na wykonanie wycinki i podcinki drzew oraz krzaków rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych Nr 1360Z Steklno-Babinek oraz Nr 1399Z Moryń-Klępicz.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Budowa drogi powiatowej nr 1362Z Wełtyń-Gajki, na odcinku Bartkowo-Gajki".
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 18. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na wynajęcie dwóch pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany terminów postępowania określonych w Zaproszeniu do negocjacji celem wyłonienia Inwestora dla Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku warsztatów ZSP w Chojnie – docieplenie dachui wymiana stolarki okiennej" i wybór oferty.
 24. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wymiana zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania, cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach".
 25. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa części budynku internatu przy ZSP w Chojnie w celu wykonania wejścia wraz z zagospodarowaniem terenu".
 26. Spotkanie Zarządu Powiatu z Zarządem Szpitala im. Jana Pawła II w Gryfinie oraz Architektem Pracowni Architektoniczno-Projektowej w Szczecinie w związku z przebudową budynku przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie na zakład opiekuńczo-leczniczy.
 27. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-07-28 13:58:00
data ostatniej aktualizacji: 2010-07-28 13:58:00

Strona odwiedzona 511 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.